تور نمایشگاهی استانبول

27 آبان 1397
  • ماهان
  • تهران
  • استانبول
  • سیتی سنتر تکسیم 4 ستاره
  • 21 آذر 1397
  • 25 آذر 1397

3 شب و 4 روز 
هتل سیتی سنتر تکسیم
با پرواز اطلس گلوبال رفت 6:00 برگشت 15:30 
با پرواز ماهان رفت 17:00 برگشت 11:35 
شروع قیمت 2/830/000 تومان
با پرواز ترکیش رفت 5:15 برگشت 10:20

شروع قیمت 3/180/000

5 شب و 6 روز 
هتل سیتی سنتر تکسیم
با پرواز اطلس گلوبال و ماهان شروع قیمت 3/480/000 تومان
با پرواز ترکیش رفت 5:15 برگشت 21:05 شروع قیمت 3/760/000

بدلیل نوسانات قیمت دلار و یورو و قیمت های پرواز امکان تغییر نرخ وجود دارد

ارسال نظر